Ve spoluvlastnictví může nastat, že se jeden ze spoluvlastníků nebo dokonce vy dostanete do insolvence. Tajivá situace může znamenat řadu výzev a nejistot. Zde se podíváme na to, co to insolvence je, jaké může nést následky a jak se na tuto situaci připravit.

Co to je insolvence?

Insolvence je stav, kdy zadlužený nemůže splácet své dluhy. Pokud se v podílovém vlastnictví stane, že se jeden ze spoluvlastníků do insolvence dostane, může to mít dopad nejen na zadluženého, ale i na ostatní spoluvlastníky.

Následky

Insolvence jednoho ze spoluvlastníků může mít vážné finanční a právní důsledky. Pro osobu v insolvenci to nese hrozby jako například právní spory nebo finanční tíseň, ale hrozí i ztráta majetku. Pro zbývající spoluvlastníky může tato situace mít dopad na hodnotu jejich podílu, nejistotu ohledně vlastnictví nemovitosti a také možné právní spory.

Jak se připravit a chránit se před insolvencí?

Prevence je klíčovým prvkem v ochraně proti možné insolvenci a minimalizaci jejích negativních dopadů na spoluvlastníky nemovitostí. Zde je několik důležitých kroků, které můžete podniknout:

  • Revize smluv a dokumentace: Pravidelně prověřujte a aktualizujte veškeré smlouvy, dokumenty a právní dokumentaci související se spoluvlastnictvím nemovitosti. Ujistěte se, že veškeré dohody jsou jasně a přesně definovány a chrání vaše zájmy.
  • Diversifikace investic: Nepoložte všechny své investiční prostředky do jedné nemovitosti nebo do spoluvlastnictví. Diversifikace investic do různých aktiv a oblastí může snížit riziko finanční ztráty v případě insolvence jednoho ze spoluvlastníků.
  • Smlouva o ochranné klauzuli: V rámci smlouvy o spoluvlastnictví lze zahrnout ochranné klauzule nebo dohody, které stanovují postup při vzniku insolvence jednoho ze spoluvlastníků. Tyto klauzule mohou definovat práva a povinnosti v případě, že jeden ze spoluvlastníků zbankrotuje.
  • Finanční rezerva: Pokud máte možnost vytvořit finanční rezervu na horší časy, může Vám to pomoci i v případě, že se vy nebo některý ze spoluvlastníků dostane do insolvence.

Závěr

Insolvence může být složitým a stresujícím procesem pro všechny zúčastněné strany. Je důležité být připraven a chránit své zájmy prostřednictvím vhodných právních opatření a prevence. Pouze tak lze minimalizovat negativní dopady insolvence na spoluvlastnické podíly v nemovitostech.


Jan Kučera

Od roku 2015 pracoval ve společnosti Adol Monitor s.r.o. Ze své pozice obchodního ředitele se začal podílet na vývoji nových produktů a služeb společnosti. Specializoval se na vytváření dlouhodobých obchodních vztahů s realitními kancelářemi, makléři a investory. Využíval zkušeností z IT a know-how k sestavování jedinečných služeb pro rozvoj podnikání v realitách. V dubnu 2022 založil se společníkem JKMP Trade s. r. o. a vytvořili platformu www.portalpodilu.cz, která funguje jako tržiště nemovitostí v podílovém spoluvlastnictví.