Nabytí podílu nemovitosti prostřednictvím dědického řízení je snad nejčastější způsob, jak se můžete dostat k majetkovému spoluvlastnictví. Nemovitost se často rozdělí mezi sourozence či další rodinné příslušníky. Ti se následně musí dohodnout na jejím dalším využití. A to je právě mnohdy problém. 

Dědictví podílu nemovitosti může své nové majitele pěkně potrápit. Na rozdíl od vlastnictví celé nemovitosti totiž o jejím osudu nerozhodují sami. Musí se na provozních záležitostech domluvit se všemi spoluvlastníky. Ti tak společně musí rozhodnout zejména o způsobu jejího využívání, financování údržby a platbě daně z nemovitosti. Ačkoliv se to na první pohled může zdát jako jednoduchá banalita, v praxi bývá takovýto společný majetek často příčinou rodinného sváru. Není tak výjimkou, že spousta lidí se nakonec rozhodne ušetřit své nervy, a získaný podíl jednoduše prodá. 

Nejprve oslovte své spoluvlastníky

Pokud se k tomuto kroku rozhodnete, měli byste vědět, že nabytí podílu prostřednictvím dědictví zůstává v aktuálně platné legislativě jedinou výjimkou, na kterou se automaticky vztahuje takzvané předkupní právo. To znamená, že v případě prodeje jste povinni nabídnout svůj podíl k odkupu přednostně spoluvlastníkům nemovitosti. V případě dědického řízení je toto předkupní právo omezeno na dobu 6 měsíců od zápisu nového vlastníka, tedy Vás jako dědice, na katastr nemovitostí. 

Nemají zájem? Oslovte širokou veřejnost

Pokud již uplynula zákonná lhůta 6 měsíců od Vašeho nabytí nemovitosti, můžete svůj podíl nabídnout komukoliv z řad široké veřejnosti. Využít můžete třeba online tržiště Portál Podílů, které je jako jeden z největších realitních serverů v Česku plně uzpůsoben právě pro prodej a nákup podílů nemovitostí.

Kategorie: Právní poradna

Jan Kučera

Od roku 2015 pracoval ve společnosti Adol Monitor s.r.o. Ze své pozice obchodního ředitele se začal podílet na vývoji nových produktů a služeb společnosti. Specializoval se na vytváření dlouhodobých obchodních vztahů s realitními kancelářemi, makléři a investory. Využíval zkušeností z IT a know-how k sestavování jedinečných služeb pro rozvoj podnikání v realitách. V dubnu 2022 založil se společníkem JKMP Trade s. r. o. a vytvořili platformu www.portalpodilu.cz, která funguje jako tržiště nemovitostí v podílovém spoluvlastnictví.