Katastr nemovitostí je základním registrem, který uchovává důležité informace o nemovitostech a jejich vlastnících. Šíření dat z tohoto registru je důležité pro transparentnost a zajištění přístupu k informacím. V tomto článku se podíváme na to, co to znamená, kdo může být šiřitelem dat a jak si ověřit, že pořízené údaje jsou skutečně z katastru nemovitostí.

Co to znamená

Šíření dat z katastru nemovitostí znamená, že informace obsažené v tomto registru jsou poskytovány veřejnosti nebo určitým subjektům za účelem zajištění transparentnosti a spravedlivého přístupu k informacím o nemovitostech. Mezi tyto informace mohou patřit údaje o vlastnících, hranicích pozemků, vlastnických právech a další relevantní informace.

Kdo může být šiřitelem dat

Šiřitelem dat z katastru nemovitostí mohou být různé subjekty, včetně veřejných institucí, úřadů, právních osob nebo jednotlivců, kteří mají legitimní zájem o získání těchto informací. Mezi šiřitele dat mohou patřit například realitní kanceláře, advokátní kanceláře, developerské společnosti, ale také veřejnost, která má právo na informace o nemovitostech.

Seznam osob se souhlasem

Ověřit si osoby, které mohou data z katastru šířit, můžete ověřit na tomto odkaze.
Šíření údajů katastru je institut, kdy osoba se souhlasem ČÚZK předává údaje katastru ve výměnném formátu ISKN (VFK) třetí osobě. Podlínky šíření údajů katastru jsou stanoveny v §23 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Jak si ověřit, že pořízená data jsou z katastru nemovitostí

Pro ověření, že pořízené údaje pocházejí z katastru nemovitostí, je důležité se obrátit na důvěryhodného poskytovatele dat. Tím může být například státní správa, která spravuje katastr nemovitostí, nebo specializovaná společnost, která má přístup k oficiálním datům z katastru. Je důležité vyhledávat informace u zdrojů, které mají přístup k aktuálním a spolehlivým datům z tohoto registru.

Konečně, pro ověření pravosti dat je možnost porovnat informace rovnou s katastrem nemovitostí nebo s dalšími zdroji informací, například s dokumenty o vlastnictví nemovitosti nebo s informacemi poskytovanými dalšími úřady. Tím lze zajistit, že informace jsou spolehlivé a použitelné pro vaše potřeby.

Závěr

Zajištění transparentního a spravedlivého přístupu k informacím z katastru nemovitostí je klíčové pro efektivní řízení nemovitostních záležitostí a ochranu práv vlastníků. Použití důvěryhodných zdrojů dat a ověření pravosti informací jsou nezbytné k tomu, abyste mohli s jistotou pracovat s údaji z tohoto registru.


Jan Kučera

Od roku 2015 pracoval ve společnosti Adol Monitor s.r.o. Ze své pozice obchodního ředitele se začal podílet na vývoji nových produktů a služeb společnosti. Specializoval se na vytváření dlouhodobých obchodních vztahů s realitními kancelářemi, makléři a investory. Využíval zkušeností z IT a know-how k sestavování jedinečných služeb pro rozvoj podnikání v realitách. V dubnu 2022 založil se společníkem JKMP Trade s. r. o. a vytvořili platformu www.portalpodilu.cz, která funguje jako tržiště nemovitostí v podílovém spoluvlastnictví.