Prodej podílu na majetku může být klíčovým krokem v životě mnoha jednotlivců a firem. Nicméně, existují různá omezení, která mohou ztížit nebo dokonce znemožnit tuto transakci. V tomto článku se zaměříme na několik častých omezení prodeje podílu a na možná řešení.

Různá omezení a jejich význam

Zástavní právo: Jedním z častých omezení prodeje podílu je zástavní právo. To může vzniknout v případě, že má majitel podílu dluhy nebo závazky vůči věřitelům. V takovém případě může věřitel uplatnit zástavní právo a zabránit majiteli v prodeji podílu, dokud není dluh splacen.

Věcné břemeno: Dalším omezením může být věcné břemeno spojené s daným podílem. Věcné břemeno může omezovat možnosti využívání nebo disponování majetkem, což může ovlivnit jeho prodej. Potenciální kupci mohou být odrazeni těmito omezeními.

Exekuce: V případě, že majitel podílu čelí exekuci, může být jeho majetek, včetně podílu, zabaven a prodán za účelem uspokojení pohledávek věřitelů. To může znamenat, že majitel nemá kontrolu nad tím, kdo se stane novým vlastníkem podílu.

Jak se tyto omezení řeší?

Dluhy a zástavní právo: Pro majitele s dluhy může být vhodné jednat s věřiteli a dojednat splátkový plán nebo jiné možnosti řešení dluhů. Splacením dluhů může být zrušeno zástavní právo, umožňující volný prodej podílu.

Věcná břemena: V případě věcných břemen je nezbytné prověřit smlouvy a dohody spojené s majetkem. Možná lze dojednat modifikace nebo zrušení věcných břemen, aby byl podíl atraktivnější pro potenciální kupce.

Exekuce: V případě hrozící exekuce je nejlepší konzultovat s právním odborníkem a zvážit možnosti, jak zabránit exekuci nebo minimalizovat její dopad na prodej podílu. To může zahrnovat jednání s věřiteli nebo hledání právních cest k ochraně majetku.

Závěr

Prodej podílu může být složitý proces, zejména pokud existují omezení spojená s majetkem. Klíčové je porozumět těmto omezením a aktivně hledat řešení. Spolupráce s právním odborníkem a komunikace s věřiteli mohou být klíčovými kroky k dosažení úspěšné transakce.


Jan Kučera

Od roku 2015 pracoval ve společnosti Adol Monitor s.r.o. Ze své pozice obchodního ředitele se začal podílet na vývoji nových produktů a služeb společnosti. Specializoval se na vytváření dlouhodobých obchodních vztahů s realitními kancelářemi, makléři a investory. Využíval zkušeností z IT a know-how k sestavování jedinečných služeb pro rozvoj podnikání v realitách. V dubnu 2022 založil se společníkem JKMP Trade s. r. o. a vytvořili platformu www.portalpodilu.cz, která funguje jako tržiště nemovitostí v podílovém spoluvlastnictví.