Společné jmění manželů je zvláštní právní režim, který ovlivňuje majetkové vztahy mezi manžely. V tomto článku si vysvětlíme, co společné jmění znamená, jak vzniká, a hlavně se podíváme na proces vypořádání majetku, pokud byste se rozhodli rozvést nebo kdyby se stalo něco neočekávaného.

Co to je společné jmění manželů?

 Společné jmění manželů je právní režim, který zahrnuje majetek, který si manželé společně nashromáždili během manželství. Do společného jmění patří peníze, nemovitosti, vozidla, příjmy z práce a další movité věci. Pokud manželé nepodepíší jinou dohodu (předmanželskou smlouvu), společné jmění vznikne automaticky.

Vznik a rozdělení společného jmění

Společné jmění manželů vzniká v okamžiku, kdy se manželé zaregistrují na úřadu a uzavřou manželství. Pokud neuzavřou předmanželskou smlouvu, všechno, co si manželé v průběhu manželství koupí nebo vydělají, spadá do společného jmění.

Při rozvodu manželství nebo úmrtí jednoho z manželů, je potřeba provést vypořádání společného jmění. Vypořádání znamená rozdělit majetek mezi manžely nebo dědice.

Vypořádání majetku při rozvodu

Pokud se rozhodnete rozvést, budete muset řešit vypořádání společného jmění. Můžete to udělat dvěma způsoby:

  1. Dohodou: Pokud jste s bývalým partnerem v dobrém vztahu, můžete se domluvit na rozdělení majetku sami. Jednoduše si rozdělíte věci tak, aby každý dostal svůj podíl.
  2. Soudní cestou: Pokud se nedokážete dohodnout, může rozhodnout soud. Soud provede rozdělení majetku na základě platných právních předpisů a rozhodne o spravedlivém rozdělení majetku mezi oběma manžely.

Vypořádání majetku při úmrtí jednoho z manželů

Když zemře jeden z manželů, majetek ze společného jmění přechází na druhého manžela nebo na dědice podle zákona. Pokud existují dědici, mají nárok na podíl ze společného jmění.

Závěr:

Společné jmění manželů ovlivňuje majetkové vztahy během manželství. Pokud se rozhodnete rozvést nebo pokud nastane úmrtí, je potřeba provést vypořádání majetku. Důležité je mít na paměti, že rozumná domluva je nejlepším řešením. Ať už se ocitnete v jakékoliv situaci, vždy je dobré poradit se s právním expertem, aby byl celý proces co nejprůhlednější a férový pro všechny zúčastněné.


Jan Kučera

Od roku 2015 pracoval ve společnosti Adol Monitor s.r.o. Ze své pozice obchodního ředitele se začal podílet na vývoji nových produktů a služeb společnosti. Specializoval se na vytváření dlouhodobých obchodních vztahů s realitními kancelářemi, makléři a investory. Využíval zkušeností z IT a know-how k sestavování jedinečných služeb pro rozvoj podnikání v realitách. V dubnu 2022 založil se společníkem JKMP Trade s. r. o. a vytvořili platformu www.portalpodilu.cz, která funguje jako tržiště nemovitostí v podílovém spoluvlastnictví.